Ansattinformasjon

Hans Christian Pedersen

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 66 774
 E-post: hans.pedersen@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Ansvarsområde: Populasjonsøkologi, atferdsøkologi, høstingsøkologi, fjelløkologi, forurensningsøkologi, bestandsovervåking, predasjon, demografi, småvilt, ryper, hare. Telemetri.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Hans Christian Pedersen