Ansattinformasjon

Hans Christian Pedersen

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 404 86 442
 E-post: hans.pedersen@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Kunnskapsområde

Ansvarsområde: Populasjonsøkologi, atferdsøkologi, høstingsøkologi, fjelløkologi, forurensningsøkologi, bestandsovervåking, predasjon, demografi, småvilt, ryper, hare. Telemetri.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Hans Christian Pedersen

NINA intro
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema