Ansattinformasjon

Kontakt

Hans Christian Pedersen

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 404 86 442
 E-post: hans.pedersen@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Kunnskapsområde
Ansvarsområde: Populasjonsøkologi, atferdsøkologi, høstingsøkologi, fjelløkologi, forurensningsøkologi, bestandsovervåking, predasjon, demografi, småvilt, ryper, hare. Telemetri. 

Publikasjoner: