Ansattinformasjon

Magni Olsen Kyrkjeeide

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 996 21 068
 E-post: magni.kyrkjeeide@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Publikasjoner:

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema