Ansattinformasjon

Henrik Brøseth

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 66 773
 E-post: henrik.broseth@nina.no
 Arbeidssted:  Rovdata

Kunnskapsområde
Overvåking, populasjonsøkologi, høstingsbiologi, predasjon, bestandsregulering, rovvilt, småvilt. Geografiske informasjonssystemer (GIS).

Publikasjoner: