Ansattinformasjon

Kontakt

Morten Heim

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: 466 68 001
 E-post: morten.heim@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Kunnskapsområde
Databaseutvikling, immobilisering, bestandsovervåking, bestandsregulering, livshistoriestrategier, telemetri, elg.

Publikasjoner:

Bestillngsskjema_MaurINorge