Ansattinformasjon

John Durrus Linnell

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 900 12 533
 E-post: john.linnell@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Kunnskapsområde
Effekter av naturinngrep, atferdsøkologi, hjortedyr, rådyr, store rovdyr, gaupe. Telemetri, fjellrev.

Nøkkelkvalifikasjoner
Ecology, behaviour, population dynamics and conservation of carnivores and wild ungulates. Conservation of species that cause conflicts with humans. Ecology – social science interdisciplinarity.

Publikasjoner:

Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema