Ansattinformasjon

Frode Holmstrøm

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: +47 934 29 591
 E-post: frode.holmstrom@nina.no
 Arbeidssted:  Rovdata

Kunnskapsområde
Driftsfunksjoner, service og vedlikehold. Kjemiske analyser av biologisk materiale, uorganiske og organiske stoffer. Patologiske undersøkelser, diettanalyser, kjønns- og aldersbestemmelse.

Publikasjoner: