Ansattinformasjon

Roy Andersen

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: +47 924 03 331
 E-post: roy.andersen@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Hileting, registrering og dokumentasjon av jerv og fjellrev.
  • Kadaverdokumentasjon på sau og tamrein.
  • Telemetri (bruk, opplæring og tilpassing av spesifikasjoner).
  • Overvåking av villrein (bl.a struktur- og kalvetellinger)
  • Feltarbeid under krevende forhold (vinter og sommer)
  • Planlegging, styring, koordinering m.m. av feltarbeid
  • Databehandling (Word, Excel, Access, Arcview (GIS) m.m)
  • Samarbeid og koordinering bl.a med Fjelltjenesten, SNO m.fl.
  • Selvstendig arbeid

Publikasjoner: