Ansattinformasjon

Jørn Olav Løkken

Stilling:    Stipendiat

 Webpage  
 Telefon: 916 91 029
 E-post: jorn.lokken@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk naturmangfold

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Jørn Olav Løkken

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema