Ansattinformasjon

Bernt Erik Sæther

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

 Telefon: 735 90 584
 E-post: bernt-erik.sather@bio.ntnu.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Publikasjoner:

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema