Ansattinformasjon

Erling Johan Solberg

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 66 772
 E-post: erling.solberg@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Populasjonsøkologi, bevaringsøkologi, bestandsovervåking, telemetri, populasjonsdynamikk, livshistoriestrategier, hjortedyr, elg, spurvefugl.

Nøkkelkvalifikasjoner

Major research experience includes: Research in population ecology of cervids (moose, roe deer, red deer and reindeer), particularly related to management topics. Research in population dynamics of fragmented populations of house sparrows, in relation to current conservation biological problems.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Erling Johan Solberg