Ansattinformasjon

John Odden

Stilling:    Seniorforsker

 Facebook    ResearchGate    Twitter   Twitter   Linkedin   Webpage  
 Telefon: +47 918 97 175
 E-post: john.odden@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Nøkkelkvalifikasjoner

Bevaringsbiologi, effekter av naturinngrep og menneskelig forstyrrelse, konflikter mellom mennesker og store rovdyr. metoder for overvåking av store rovdyr, atferd hos store rovdyr, samspill mellom rovdyr og byttedyr.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for John Odden