Ansattinformasjon

Sigbjørn Stokke

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 902 70 350
 E-post: sigbjorn.stokke@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde
Tropisk økologi. Næringsøkologi hos elefanter.

Publikasjoner: