Ansattinformasjon

Sigbjørn Stokke

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 902 70 350
 E-post: sigbjorn.stokke@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Kunnskapsområde
Tropisk økologi. Næringsøkologi hos elefanter.

Publikasjoner:

Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema