Ansattinformasjon

Erlend Birkeland Nilsen

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate    ORCID    Twitter 
 Telefon: +47 414 25 684
 E-post: erlend.nilsen@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk naturmangfold

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering
 • Datainfrastuktur

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Erlend Birkeland Nilsen