Ansattinformasjon

Roelof Frans May

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate  
 Telefon: +47 957 85 995
 E-post: roel.may@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Økologi i rom og tid, adferdsbiologi, bevaringsbiologi, sameksistens mennesker-dyreliv, rovdyrenes økologi, fornybar energi & vilt, økologiske infrastruktur og fragmenteringsspørsmål, restaureringsøkologi, jerv, fugl, pattedyr, statistisk modellering, fugleradar teknologi

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Bevaringsbiologi
  • Romlig økologi
  • Rovvilt og rovfugl økologi
  • Fornybar energi og vilt
  • (Strategiske) konsekvensutredinger
  • Økologiske infrastruktur og fragmentering
  • Fugleradar teknologi (MERLIN og ROBIN) og radarornitologi
  • Prosjektledelse og akkvisisjon

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Roelof Frans May