Ansattinformasjon

Randi J. Saksgård

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: +47 996 90 501
 E-post: randi.saksgard@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Ferskvann, sur nedbør, kalking, fisk, zooplankton. Planlegging og gjennomføring av feltarbeid, bearbeidelse av biologisk materiale og rapportskriving.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Randi J. Saksgård