Ansattinformasjon

Arne Johan Jensen

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 916 61 101
 E-post: arne.jensen@nina.no
 Arbeidssted:  Laksefisk

Kunnskapsområde

Generell fiskeøkologi, anadrome laksefisk, fiskeforsterkning, vassdragsregulering, overvåking av vassdrag, utsetting av fisk, klimaendringer.

Nøkkelkvalifikasjoner

Salmonid ecology, life history, climate change, fish population management, many years of experience on effects of hydroelectric utilization and other encroachments in freshwater ecosystems

Publikasjoner: