Ansattinformasjon

Kontakt

Arne Johan Jensen

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 916 61 101
 E-post: arne.jensen@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Vannkraft og klima

Kunnskapsområde
Generell fiskeøkologi, anadrome laksefisk, fiskeforsterkning, vassdragsregulering, overvåking av vassdrag, utsetting av fisk, klimaendringer.

Nøkkelkvalifikasjoner
Salmonid ecology, life history, climate change, fish population management, many years of experience on effects of hydroelectric utilization and other encroachments in freshwater ecosystems

Publikasjoner: