Ansattinformasjon

Bengt Finstad

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

 Telefon: +47 934 66 784
 E-post: bengt.finstad@ntnu.no
 Arbeidssted:  Laksefisk

Kunnskapsområde

Økofysiologi, akvakultur, smoltproduksjon/utsettinger av fisk, forurensninger og menneskekapte påvirkninger, laksefisk i sjøen, fiskeparasitter, biotelemetri.

Nøkkelkvalifikasjoner

Ecophysiology, aquaculture, smoltproduction/releases of fish, pollution and other human impacts, salmonids in sea, fish diseases-parasites, biotelemetry.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bengt Finstad