Ansattinformasjon

Jan Gunnar Jensås

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: 411 01 252
 E-post: jan.jensas@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Ferskvannsøkologi

Kunnskapsområde

Elfiske, prøvefiske med garn. Aldersbestemmelse og vekstanalyser av fisk. Innsamling av bunnprøver. Smoltfangst i feller. Tilrettelegge innsamling av skjellprøver.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Jan Gunnar Jensås

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema