Ansattinformasjon

Kontakt

Gunnel Marie Østborg

Stilling:    Avdelingsingeniør

 Telefon: 950 31 099
 E-post: gunnel.ostborg@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Vill laksefisk

Kunnskapsområde
Kategorisering av fisk, hovedsakelig villaks og rømt oppdrettslaks. Databaser (rømt oppdrettsfisk og fiskestatus).

Publikasjoner: