Ansattinformasjon

Gunnbjørn Bremset

Stilling:    Forsker

 Telefon: 464 74 177
 E-post: gunnbjorn.bremset@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Nøkkelkvalifikasjoner

- Produksjonsforhold hos sjøvandrende laksefisk

- Konkurranse og habitatbruk hos ungfisk av laks og aure

- Effekter av vassdragsinngrep på fiskesamfunn

- Kompensasjonstiltak for ferskvannsfisk

- Gyrodactylus salaris - effekter og tiltak

- Direkte observasjoner av elvelevende fisk

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Gunnbjørn Bremset