Ansattinformasjon

Ola Ugedal

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 406 18 589
 E-post: ola.ugedal@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Innlandsfisk og anadrom laksefisk. Populasjonsdynamikk og bestandsregulerende tiltak. Radioøkologi. Livshistorie til fisk.

Nøkkelkvalifikasjoner

Aquatic radioecology, population ecology, life history, ecological modelling, fisheries management.

Publikasjoner: