Ansattinformasjon

Elisabet Forsgren

Stilling:    Spesialrådgiver

 Telefon: +47 918 97 532
 E-post: elisabet.forsgren@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen

Kunnskapsområde

Atferdsøkologi, reproduksjonsøkologi, marine fisker (kutlingfisker, korallrevsfisk), havforsuring, klimaendringer, fremmede arter

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Dyrs atferd, reproduksjon og evolusjon
  • Risikovurdering av fremmede arter (fisk)
  • Effekter av klimaendringer og havforsuring
  • Eksperimentdesign
  • Akvarieeksperimenter og feltundersøkelser i kystnær marin miljø
  • Prosjektledelse
  • Studentveiledning og undervisning
  • Kvalitetsledelse

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Elisabet Forsgren