Ansattinformasjon

Grethe Robertsen

Stilling:    Forsker II

 ResearchGate    Linkedin  
 Telefon: 984 64 786
 E-post: grethe.robertsen@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Ferskvannsøkologi

Nøkkelkvalifikasjoner

Evolusjon, økologi, parasitologi, laks og ørrets biologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Grethe Robertsen

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema