Ansattinformasjon

Grethe Robertsen

Stilling:    Forsker

 ResearchGate    Linkedin  
 Telefon: +47 984 64 786
 E-post: grethe.robertsen@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Nøkkelkvalifikasjoner

Evolusjon, økologi, parasitologi, laks og ørrets biologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Grethe Robertsen