Ansattinformasjon

Kontakt

Peder Fiske

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 934 66 733
 E-post: peder.fiske@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Vill laksefisk

Nøkkelkvalifikasjoner

Behavioural Ecology, Sexual selection, Statistical analysis

Publikasjoner: