Ansattinformasjon

Peder Fiske

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 934 66 733
 E-post: peder.fiske@nina.no
 Arbeidssted:  Laksefisk

Nøkkelkvalifikasjoner

Behavioural Ecology, Sexual selection, Statistical analysis, Salmon biology

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Peder Fiske