Ansattinformasjon

Ingeborg Palm Helland

Stilling:    Forskningssjef

 Telefon: +47 976 54 820
 E-post: ingeborg.helland@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Nøkkelkvalifikasjoner

Økologiske konsekvenser av vannkraft, EUs vanndirektiv, innlandsfisk, ferskvannsøkologi, klimaeffekter, vinterøkologi, artsinteraksjoner, økologisk artsdannelse, økologisk modellering, lakselus

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Ingeborg Palm Helland