Ansattinformasjon

Kontakt

Morten Andre Bergan

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 928 98 175
 E-post: morten.bergan@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Ferskvannsøkologi

Publikasjoner:

Bestillngsskjema_MaurINorge