Ansattinformasjon

Morten Andre Bergan

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 928 98 175
 E-post: morten.bergan@nina.no
 Arbeidssted:  Laksefisk

Nøkkelkvalifikasjoner

Ferskvannsøkologi i rennende vann. Laksefisk og bunndyr.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Morten Andre Bergan