Ansattinformasjon

Morten Andre Bergan

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 928 98 175
 E-post: morten.bergan@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Ferskvannsøkologi

Nøkkelkvalifikasjoner

Ferskvannsøkologi i rennende vann. Laksefisk og bunndyr.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Morten Andre Bergan

Bestillngsskjema_MaurINorge