Ansattinformasjon

Siri Aftret Svendsen

Stilling:    Personalkonsulent

 Telefon: +47 913 42 860
 E-post: siri.svendsen@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Økonomi

Kunnskapsområde

Personalsaker: Koordinering og saksbehandling i rekrutteringssaker, personalforskring, pensjons- og trygdespørsmål, permisjoner og ferie, oppfølging av sykmeldte, post- og arkiv ansvarlig

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Siri Aftret Svendsen