Ansattinformasjon

Gurli Øyangen

Stilling:    Lønningskonsulent

 Telefon: +47 414 20 433
 E-post: gurli.oyangen@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Økonomi

Kunnskapsområde
Lønn og personalsaker.

Publikasjoner: