Ansattinformasjon

Roald Vang

Stilling:    Seksjonsleder

 ORCID  
 Telefon: +47 911 38 256
 E-post: roald.vang@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Miljødata

Nøkkelkvalifikasjoner
  • Dataforvaltning, metadata og dataleveranser
  • Databaser (SQL Server (DBA/TSQL/SSIS/SSAS), PostgreSQL, ORACLE, MS Access)
  • Webutvikling (ASP.NET, jQuery, HTML5, DNN, Web services, m.m.)
  • IIS
  • Bioinformatikk
  • IT-ledelse

Publikasjoner: