Ansattinformasjon

Kontakt

Siri Aashaug Sæther

Stilling:    Administrativleder Bibliotek

 Telefon: 926 48 479
 E-post: siri.sather@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Biblioteket

Kunnskapsområde

Økonomi, administrasjon, utvikling, sekretær i bibliotekutvalget, datasøk, generelle bibliotekoppgaver.

Nøkkelkvalifikasjoner

Bibliotekadministrasjon, BIBSYS, CRIStin, Open Access, opphavsrett, publisering

Publikasjoner: