Ansattinformasjon

Øystein Flagstad

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 917 18 309
 E-post: oystein.flagstad@nina.no
 Arbeidssted:  Rovdata

Kunnskapsområde

Bevaringsbiologi, evolusjon, populasjonsgenetikk, DNA-basert overvåkning, rovvilt, fjellrev, villrein/tamrein

Publikasjoner: