Ansattinformasjon

Jan Ove Gjershaug

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 464 18 141
 E-post: jan.gjershaug@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Nøkkelkvalifikasjoner

Biodiversity, systematics, biogeography, ecology and conservation biology Birds, mammals and social insects (ants and bumble bees)

Publikasjoner: