Ansattinformasjon

Signe Nybø

Stilling:    Forskningssjef

 Telefon: +47 906 79 782
 E-post: signe.nybo@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Nybø er forskningssjef for faggruppen: "Bærekraftig bruk av natur" og er NINAs henvendelsespunkt for utvikling av miljødesign for fornybar energi på land og sjø (vindparker og ledningsnett), økosystemtjenester, restaurering av natur og naturindeks.

Faggruppen dekker hele spektret fra grunnforskning til anvendt forskning. Vi arbeider for å finne best mulige løsninger både for natur og mennesker. Fagruppen har tett samarbeid mellom NINAs økologer og samfunnsforskere, og også med andre forskningsinstitusjoner og omfattende internasjonalt samarbeid. Faggruppa god artskunnskap om moser, karplanter, fugl, hjortevilt og rovvilt.

Forskningstema som inngår i faggruppen er;

 • forvaltning av arter, med særlig fokus på rovvilt og hjortevilt
 • hvordan kan konflikter mellom mennesker og naturen forstås og bruk av dialogprosesser og forskning som redskap til å redusere disse konfliktene
 • økosystemtjenester og deres verdi bl.a. betydningen av pollinering og urbane økosystemtjenester
 • miljødesign knyttet til vindkraft og strømnettet, bl.a. for vegetasjon, hjortevilt og fugl
 • restaureringsøkologi (revegetering, metodeutvikling og gjennomføring av naturrestaurering, avbøtende tiltak i utbyggingsprosjekter)
 • klimaets innvirkning på natur.

Nøkkelkvalifikasjoner
 • Prosjektledelse
 • Økologisk tilstand
 • Naturindeks for Norge www.naturindeks.no
 • Økosystemtjenester
 • Radioøkologi
 • Miljødesign fornybar energi (vind og nett)
 • Restaurering av natur

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Signe Nybø