Ansattinformasjon

Øyvind Solem

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 926 46 601
 E-post: oyvind.solem@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Havbruk og kyst

Publikasjoner:

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema