Ansattinformasjon

Atle Mysterud

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

 Telefon: +47 926 53 148
 E-post: atle.mysterud@ibv.uio.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Publikasjoner: