Ansattinformasjon

Bård Gunnar Stokke

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate    ORCID  
 Telefon: +47 467 83 009
 E-post: bard.stokke@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde
  • Fornybar energi
  • Kraftledninger
  • Vindkraft
  • Vindturbiner
  • Fugleradar
  • Svalbard
  • Fremmede arter
  • Ferdsel
  • Verneområder
  • Fugler

Nøkkelkvalifikasjoner

Evolusjonærbiologi, atferdsøkologi, bevaringsbiologi og fugl (ornitologi). Stokke arbeider med problemstillinger knyttet til fornybar energi, fremmede arter, ferdsel i verneområder og tilpasninger hos arktiske spurvefugler

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bård Gunnar Stokke