Ansattinformasjon

Bård Gunnar Stokke

Stilling:    Forsker I

 Telefon: 467 83 009
 E-post: bard.stokke@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Kunnskapsområde

Fornybar energi

Kraftlinjer

Vindkraft

Bevaringsbiologi

Evolusjonær biologi

Atferdsbiologi

Nøkkelkvalifikasjoner

Fugl

Ornitologi

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Bård Gunnar Stokke

Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema