Ansattinformasjon

Hanno Sandvik

Stilling:    Forsker

Webpage  
 Telefon: +47 948 13 665
 E-post: hanno.sandvik@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk naturmangfold

Kunnskapsområde

Demografi, livshistorie, populasjonsdynamikk, fangst-gjenfangst-modellering, levedyktighetsanalyse, klimakonsekvensforskning, spredningsmodellering, invasjonsbiologi, metodeutvikling, fylogenetisk-komparativ metode, systematisk biologi, vitenskapsteori

Nøkkelkvalifikasjoner

Bestandsøkologi, bevaringsbiologi, biostatistikk, evolusjonsbiologi, fremmede arter, klimaendringer, sjøfugl, vanndirektivet

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Hanno Sandvik