Ansattinformasjon

Marianne Evju

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 975 47 814
 E-post: marianne.evju@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Jeg er planteøkolog med doktorgrad om sauens effekt på fjellvegetasjon. Jeg er spesielt opptatt av hvordan ulike menneskelige aktiviteter påvirker biomangfold, først og fremst planter og vegetasjon, og jeg jobber med ulike forsknings- og overvåkingsprosjekter knyttet til både sjeldne og vanlige arter og naturtyper.

Nøkkelkvalifikasjoner

planteøkologi, overvåking av biologisk mangfold, naturtyper, demografi og populasjonsdynamikk, plante-beitedyrinteraksjoner

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Marianne Evju