Ansattinformasjon

Kontakt

Richard Hedger

Stilling:    Forsker I

 Telefon: 404 66 568
 E-post: richard.hedger@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Vannkraft og klima

Nøkkelkvalifikasjoner
ecological modeling, remote sensing, freshwater ecology, ecological consequences of climate change and hydropower

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Richard Hedger