Ansattinformasjon

Richard Hedger

Stilling:    Forsker I

 Telefon: 404 66 568
 E-post: richard.hedger@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Ferskvannsøkologi

Nøkkelkvalifikasjoner

ecological modeling, remote sensing, freshwater ecology, ecological consequences of climate change and hydropower

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Richard Hedger

NINA intro
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema