Ansattinformasjon

Kontakt

Christer Moe Rolandsen

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: 416 13 266
 E-post: christer.rolandsen@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk avdeling

Nøkkelkvalifikasjoner
Hjortevilt, Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no), elg, bestandsovervåking, telemetri, populasjonsdynamikk, GIS, vilt og trafikk.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Christer Moe Rolandsen

Bestillngsskjema_MaurINorge