Ansattinformasjon

Christer Moe Rolandsen

Stilling:    Seniorforsker

 Telefon: +47 416 13 266
 E-post: christer.rolandsen@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Hjortedyr, bestandsovervåking, telemetri, populasjonsdynamikk, Skrantesjuke (CWD), GIS, dyrepåkjørsler på veg og jernbane, Hjorteviltregisteret (www.hjorteviltregisteret.no).

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Christer Moe Rolandsen