Ansattinformasjon

Øyvind Hamre

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: +47 909 82 521
 E-post: oyvind.hamre@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Nøkkelkvalifikasjoner

Radar tekniker

Drone pilot

GIS (Arc Map, QGis, PostgreSQL)

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Øyvind Hamre