Ansattinformasjon

Kontakt

Stefan Blumentrath

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 463 41 158
 E-post: stefan.blumentrath@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Nøkkelkvalifikasjoner
Kulturlandskap Miljøplanlegging GIS Landskapsestetikk

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Stefan Blumentrath