Ansattinformasjon

Stefan Blumentrath

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 463 41 158
 E-post: stefan.blumentrath@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Nøkkelkvalifikasjoner

Kulturlandskap Miljøplanlegging GIS Landskapsestetikk

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Stefan Blumentrath