Ansattinformasjon

Brett K. Sandercock

Stilling:    Seniorforsker

 ResearchGate    ORCID    Twitter 
 Telefon: +47 452 16 480
 E-post: brett.sandercock@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk økologi

Kunnskapsområde

Populasjonsøkologi, bestandsovervåking, bevaringsbiologi og atferdsøkologi.

Personlig nettside: bksandercock.wordpress.com
Forskningsprofil på Research Gate: www.researchgate.net/profile/Brett_Sandercock
Vitenskapelige siteringer på Google Scholar: scholar.google.com.au/citations?user=SekUYG4AAAAJ

Nøkkelkvalifikasjoner

Arktis, demografi, dyreliv, høsting, ryper, sårbare arter, småvilt og trekkfugler.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Brett K. Sandercock