Ansattinformasjon

Marius Berg

Stilling:    Overingeniør

 ResearchGate  
 Telefon: +47 454 34 082
 E-post: marius.berg@nina.no
 Arbeidssted:  Laksefisk

Kunnskapsområde

Laks i regulerte vassdrag. Overvåking på lakselus. Gytefisktellinger. GIS-analyser.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Marius Berg