Ansattinformasjon

Marius Berg

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: 454 34 082
 E-post: marius.berg@nina.no
 Arbeidssted:  Akvatisk - Havbruk og kyst

Kunnskapsområde
Laks i regulerte vassdrag. Fiskestatus i norske innsjøer. Gytefisktellinger. Overvåking på lakselus. Aldersbestemmelse, vekstanalyser og kategorisering av fisk (eks. rømt/oppdrett torsk og laks). GIS-analyser. Planlegging og gjennomføring av feltarbeid samt bearbeidelse av biologisk materiale.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Marius Berg

NINA intro
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema