Ansattinformasjon

Inta Dimante-Deimantovica

Stilling:    Forsker II

 Telefon: 966 64 572
 E-post: inta.deimantovica@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Publikasjoner:

NINA intro
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema