Ansattinformasjon

Britt Solli

Stilling:    Avdelingskonsulent

 Telefon: +47 917 71 844
 E-post: britt.solli@nina.no
 Arbeidssted:  Tromsø

Nøkkelkvalifikasjoner

Avdelingsadministrasjon. Økonomi og regnskap. Prosjektoppfølging. Personaladministrasjon.

Publikasjoner: