Ansattinformasjon

Thomas Correll Jensen

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 988 26 587
 E-post: thomas.jensen@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Nøkkelkvalifikasjoner

Freshwater ecology, freshwater invertebrates, zooplankton, growth and respiration of zooplankton, arctic ecology, freshwater monitoring, Water Framework Directive, biological indicators, invasive species,

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Thomas Correll Jensen