Ansattinformasjon

Henrik Lindhjem

Stilling:    Vitenskapelig rådgiver

 Telefon: +47 982 63 957
 E-post: henrik.lindhjem@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Økonomisk verdsetting av miljøgoder/økosystemtjenester, nytte-kostnadsanalyser, strategiske og prosjektnivå-konsekvensutredninger, analyse av virkemiddelbruk og miljøpolitikk

Nøkkelkvalifikasjoner

Henrik Lindhjem har 20 års erfaring med samfunnsøkomomiske analyser av miljøpolitikk og naturressursforvaltning, i de senere år særlig knyttet til kyst og hav, skog, biomangfold og økosystemtjenester. Henrik har sin hovedarbeidsplass på Menon Senter for Miljø- og Ressursøkonomi (MERE) i Oslo.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Henrik Lindhjem