Ansattinformasjon

Kontakt

Henrik Lindhjem

Stilling:    Forsker I

 Telefon: 982 63 957
 E-post: henrik.lindhjem@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Økonomisk verdsetting av miljøgoder, nytte-kostnadsanalyser, strategiske og prosjektnivå-konsekvensutredninger, analyse av virkemiddelbruk og miljøpolitikk

Nøkkelkvalifikasjoner

Henrik Lindhjem har 12 års erfaring med samfunnsøkomomiske analyser av miljøpolitikk og naturressursforvaltning, i de senere år særlig knyttet til skog, biomangfold, økosystemtjenester og rovdyrpolitikk. Henrik har også 20% bistilling i Vista Analyse (www.vista-analyse.no) i Oslo.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Henrik Lindhjem