Ansattinformasjon

Heidi Elin Myklebost

Stilling:    Overingeniør

 Telefon: +47 930 28 204
 E-post: heidi.myklebost@nina.no
 Arbeidssted:  Terrestrisk naturmangfold

Nøkkelkvalifikasjoner

Vegetasjonsøkologi, vegetasjonsovervåking, naturtypekartlegging etter NiN.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Heidi Elin Myklebost