Ansattinformasjon

Mari Jokerud

Stilling:    Forsker

 Twitter   Twitter  Webpage  
 Telefon: 970 83 099
 E-post: mari.jokerud@nina.no
 Arbeidssted:  Bergen

Kunnskapsområde

Planteøkolog med stor interesse for hvordan luftforurensing og klimaendringer påvirker naturen, først og fremst planter, moser og vegetasjon. Jeg forsker på kulturlandskap, fjell og myr, og jobber med ulike forsknings- og overvåkingsprosjekter knyttet til industri og statlig sektor.

Nøkkelkvalifikasjoner

Artskunnskap, biologisk mangfold, forurensningøkologi, klimaendringer, kulturlandskap, fjell, myr, moser, planter, planteøkologi, vegetasjonsøkologi, vegetasjonsovervåking, naturtypekartlegging etter NiN, statistiske analyser.

Publikasjoner: