Ansattinformasjon

Mari Jokerud

Stilling:    Forsker II

 Twitter   Twitter   Webpage  
 Telefon: 970 83 099
 E-post: mari.jokerud@nina.no
 Arbeidssted:  Bergen

Kunnskapsområde

Jeg er planteøkolog med stor interesse for hvordan luftforurensing og klimaendringer påvirker naturen, først og fremst terrestriske økosystemer og biologisk mangfold. Jeg forsker på kulturlandskap, fjell og myr, og studerer de planter og moser som vokser der, spesielt torvmoser som vokser på myr.

Nøkkelkvalifikasjoner

Planteøkologi, vegetasjonsøkologi, forurensningøkologi, klimaendringer, biologisk mangfold, planter, moser, myr, fjell, kulturlandskap, statistiske analyser.

Publikasjoner:

NINA intro
NINA
Bestillngsskjema_MaurINorge
Bestillingsskjema